Geef mensen met verstandelijke beperking ook een stem

7 februari 2018

Kennisinstituut Movisie heeft een overzicht gemaakt van bruikbare manieren om mensen met een licht verstandelijke beperking (lvb) te betrekken bij het maken van beleid. Movisie noemt ons Platform LVB als voorbeeld in het overzicht. 

De zogeheten instrumentenwaaier bevat 11 uiteenlopende instrumenten. Verschillende mensen met een licht verstandelijke beperking en belangrijke organisaties hebben de instrumenten uitvoerig beoordeeld op toegankelijkheid en bruikbaarheid.
 

Ontmoeting en met elkaar praten vormen in deze instrumenten het uitgangspunt. Soms  gaat het om een manier van onderzoek doen, dan weer om een spelvorm of training. Bij elk instrument staat beschreven waar het precies om gaat en wat het doel is.  

Bekijk de waaier en doe inspiratie op!