Presentatie folder ‘Ik wil met jou…..in Zuid’

2 februari 2018

Op 24 januari is de folder ‘Ik wil met jou…..in Zuid’ gepresenteerd. De folder richt zich op mensen met een licht verstandelijke beperking (lvb). In één oogopslag is te zien welke activiteiten waar in stadsdeel Zuid te vinden zijn. De folder is gerealiseerd door stichting Prisma, Dynamo en stadsdeel Zuid. Tijdens de presentatie konden buurtbewoners met een licht verstandelijke beperking kennismaken met stadsdeelbestuurder Marijn van Ballegooijen, welzijns- en zorgmedewerkers, en ambtenaren. Namens ons was Barbera Olthof (oud coördinator Platform LVB) aanwezig.

Een bankje als uitnodiging

Barbera sprak met deelnemers over wat er nodig was in het stadsdeel: “Ik vond het gesprek heel open; deelnemers namen geen blad voor de mond. Wat mij raakt is, wanneer mensen vertellen hoe eenzaam ze zich voelen. En dat zij zich daar soms erg machteloos in voelen. Maar toch ook weer oplossingen bedenken. Bijvoorbeeld een bankje voor je huis waar mensen op kunnen zitten.” Jan, één van de deelnemers, woont zelf in de Pijp: “Ik zou het erg fijn vinden als buren niet zo druk zijn, maar me uitnodigen voor een kopje koffie.” 

Projecten voor buurtbewoners

In stadsdeel Zuid lopen verschilende projecten voor buurtbewoners die moeilijk meekomen om hun weg te vinden. Onbeperkte Buurt van MEE Amstel en Zaan is zo’n project. Projectcoördinator Geraldine de Visser: “In de Pijp en de Stadionbuurt ontmoeten buurtbewoners elkaar regelmatig. Ze ondersteunen en ondernemen samen gezellige activiteiten. Het gaat hier om bewoners die mogelijk een licht verstandelijke beperking hebben.” 

Meepraten

Barbera kon de aanwezigen nog meegeven dat we vanuit ons Platform LVB ervoor zorgen dat mensen met een licht verstandelijke beperking iets te zeggen krijgen over wat er in hun stadsdeel gebeurt. Dat zijn we nu ook aan het organiseren in stadsdeel Zuid. We hebben kunnen horen waar bewoners in het stadsdeel in het dagelijks leven tegen aan lopen en over nadenken: eenzaamheid, buren, sport, disco en vriendschappen. Onderwerpen waar dit jaar mee aan de slag gaan. 

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Daan Stremmelaar (coördinator Adviesraad LVB Raad) op 06 20 30 77 02 of via​​​​​​​d.stremmelaar@clientenbelangamsterdam.nl