Over ons

Over de Adviesraad voor mensen met een licht verstandelijke beperking

Afgekort Adviesraad LVB

Wie zitten in de Adviesraad LVB?

De adviesraad bestaat uit mensen met een licht verstandelijke beperking die wonen in Amsterdam. Sommige mensen van de raad hebben er nog andere beperkingen bij. Bijvoorbeeld een visuele beperking of een fysieke beperking. Ook zijn er mensen bij die niet een licht verstandelijke beperking hebben, maar zich wel thuis voelen bij de groep. Daarom noemen we het naar elkaar toe gewoon: de Adviesraad. Zodat iedereen er zich bij thuis kan voelen.

Wat doet de Adviesraad?

De adviesraad geeft advies aan de gemeente Amsterdam. Over wat er beter kan voor mensen met een beperking. De onderwerpen bedenken de deelnemers van de Adviesraad zelf. Of de gemeente vraagt advies aan de raad over een onderwerp. Ook zijn er andere organisaties die advies vragen aan de raad. Zoals de Hogeschool van Amsterdam of een van de stadsdelen. Daarvan heeft Amsterdam er acht.

Onderwerpen die afgelopen jaar zijn besproken:

Meedoen in de buurt: de Adviesraad heeft meegedacht over hoe mensen met een beperking zich welkom kunnen voelen bij activiteiten in de buurt. Uit onderzoek van de hogeschool waar we aan meewerkten, bleek dat weinig mensen uit de doelgroep gebruik maken van het algemene activiteitenaanbod. Terwijl ze dit wel graag zouden willen.

Discriminatie vanwege je beperking: deelnemers wisselden met elkaar uit welke vooroordelen, discriminatie en buitensluiting ze zijn tegengekomen in hun dagelijks leven. Nog dit jaar wordt er een actieonderzoek gestart, om van de mensen te leren hoe we discriminatie kunnen tegengaan.

Openbaar vervoer: leden van de Adviesraad gingen mee op een OV-safari. Om mensen van de gemeente en het openbaar vervoer te laten zien wat lastig is bij het reizen door de stad. Ook demonstreerde de Adviesraad mee tegen de aangekondigde bezuinigingen op het openbaar vervoer.

Toegankelijke festivals: het Roots festival vroeg ons om mee te helpen het festival toegankelijk te maken voor alle Amsterdammers. Van tevoren gaven de deelnemers tips en op het festival zelf liepen we rond met een checklist. Volgend jaar gaan we weer meehelpen want er moest nog wel een en ander verbeterd worden.

Verkiezingen: stemmen is niet voor iedereen even makkelijk of prettig. Dat kan gaan om niet weten op wie je moet stemmen, of niet weten hoe je moet stemmen of om een vervelende ervaring op het stemburo. Daarom evalueren we verkiezingen steeds met de gemeente. We hebben geholpen een duidelijkere instructiefolder te maken. Ook gaan de komende verkiezingen gaan meerdere deelnemers als vrijwilliger helpen op het stemburo.

Begeleiding

De Adviesraad wordt begeleid door Paulien van stichting Prisma en Daan van Cliëntenbelang Amsterdam. Zij zorgen dat mensen worden uitgenodigd, dat er een locatie is. Vaak is er ook eten bij. En ze geven de mensen een vrijwilligersvergoeding voor hun deelname aan de adviesraad. Meestal krijgen mensen een VVV bon.

Hoe kun je meedoen?

Iedereen met een licht verstandelijke beperking of een andere beperking uit Amsterdam is welkom. Zes keer per jaar is er een grote bijeenkomst.

Stuur een berichtje of mail naar Odile. Bellen mag natuurlijk ook.

020 75 25 100

info@lvbinamsterdam.nl

Wat is een licht verstandelijke beperking?

de Adviesraad in actie op het Roots festival.