Meer activiteiten nodig voor mensen met een LVB

De Adviesraad voor mensen met een LVB (licht verstandelijke beperking) heeft de gemeente verzocht: zorg voor meer activiteiten in de buurt. Vooral ook in de avonden, weekenden en vakanties. Zorg dat ook mensen met een beperking zich daar welkom voelen. En hou de activiteiten betaalbaar. Want onderzoek laat zien dat mensen met een beperking vaker last hebben van eenzaamheid dan de gemiddelde Nederlander.

Toegankelijke activiteiten in de buurt zijn heel belangrijk voor mensen met een LVB. De Adviesraad werkt daarom graag mee aan een onderzoek hierover, door de hogeschool van Amsterdam. Maken mensen met een licht verstandelijke beperking gebruik van activiteiten in de buurt? Zo nee, wat missen ze? En wat hebben de buurtmedewerkers en vrijwilligers nodig om mensen met een LVB beter te kunnen ontvangen en begeleiden? Een groep van 12 deelnemers dacht hier in oktober over mee. De uitkomsten van het onderzoek worden in februari verwacht.


Andere werkzaamheden van de Adviesraad LVB

Instructies om te kunnen stemmen

In maart waren er gemeenteraadsverkiezingen. Het is toen niet alle deelnemers gelukt hun stem uit te brengen, terwijl ze dat wel hadden gewild. Daar hebben we toen bij de gemeente aandacht voor gevraagd. We hebben de gemeente geholpen met het maken van een folder met stem-instructies. Binnenkort volgt een nieuwe werksessie voor een instructiefilmpje. Dan kunnen mensen met een LVB volgend jaar met een gerust hart gaan stemmen voor de provinciale staten en de waterschappen.


Meedenken over sociale kaart

Begin december brachten deelnemers uit stadsdeel Zuid een bezoek aan het stadsdeelloket. Daar konden ze hun mening geven over de ontwerpen voor een nieuwe activiteitenkaart van Zuid. Hierop komen alle buurthuizen te staan en informatie over de activiteiten die daar te doen zijn.