Meer activiteiten nodig voor mensen met lvb

19 december 2022

De Adviesraad LVB heeft een beroep gedaan op de gemeente om te zorgen voor meer activiteiten in de buurt voor mensen met een licht verstandelijke beperking (lvb). Vooral ook in de avonden, weekenden en vakanties. En ook om ervoor te zorgen dat zij zich daar welkom voelen. Recent onderzoek heeft immers laat zien dat mensen met een lvb meer last hebben van eenzaamheid dan de gemiddelde Nederlander. 

Toegankelijke en betaalbare activiteiten in de buurt zijn heel belangrijk voor mensen met een lvb. De Adviesraad heeft daarom graag meegewerkt aan een onderzoek hierover door de Hogeschool van Amsterdam. Maken mensen met een licht verstandelijke beperking gebruik van activiteiten in de buurt?

Zo niet, wat missen ze? En wat hebben de buurtmedewerkers en vrijwilligers nodig om mensen met een lvb beter te kunnen ontvangen en begeleiden? Een groep van 12 deelnemers heeft hierover in oktober meegedacht. De uitkomsten van het onderzoek verwachten we in februari 2023.  

Activiteitenkaart

Begin december brachten leden van de Adviesraad uit stadsdeel Zuid een bezoek aan het stadsdeelloket. Daar konden ze hun mening geven over de ontwerpen voor een nieuwe activiteitenkaart van Zuid voor 2023. Hierop komen alle buurthuizen te staan en informatie over de activiteiten in het stadsdeel te doen zijn. 

Folder met instructies voor het stemmen

In maart van dit jaar konden we naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het is toen niet alle leden van de Adviesraad gelukt hun stem uit te brengen, terwijl ze dat wel hadden gewild. Daar hebben we toen bij de gemeente aandacht voor gevraagd.

Naar aanleiding hiervan hebben we op verzoek van de gemeente meegedacht over het maken van een folder met steminstructies. Binnenkort volgt een nieuwe werksessie voor een instructiefilmpje. Aan de hand hiervan hopen we dat meer mensen met een licht verstandelijke beperking hun stem zullen uitbrengen tijdens de verkiezingen voor Provinciale Staten op 15 maart 2023.