Adviesraad LVB (voor mensen met een licht verstandelijke beperking)

De Adviesraad LVB is een Amsterdamse raad door en voor mensen met een licht verstandelijke beperking (lvb). In de raad kunnen Amsterdammers met een lvb meepraten en hun ervaring delen over onderwerpen die hen aangaan. Ze moeten kunnen meedenken en meebeslissen over hun leven, de zorg en het beleid daarover.

De Adviesraad LVB:

  • Wil mensen met een licht verstandelijke beperking aan het woord laten over zaken die voor hen belangrijk zijn.
  • Adviseert gevraagd en ongevraagd de gemeente, stadsdelen en op aanvraag ook andere relevante organisatie.
  • Is door KansplusStichting Prisma en Cliëntenbelang Amsterdam in het leven geroepen en was tot voor kort actief onder de naam Platform LVB.

 
Wat de Adviesraad LVB doet

Wij organiseren samen met Stichting Prisma bijeenkomsten. Deelnemers aan de raad bereiden deze voor. Bij de bijeenkomsten staat meestal één onderwerp centraal. Hierbij kunt u denken aan: 

  • Begrijpelijke informatie
  • Digitale toegankelijkheid
  • Je welkom voelen in het openbaar vervoer
  • Plezier hebben op je werk of dagbesteding
  • Sporten in je eigen buurt.

Naar aanleiding van de signalen van mensen met een lvb bij de bijeenkomsten organiseren we werkgroepen of bezoeken. Iedereen is welkom bij de bijeenkomsten en activiteiten en iedereen mag meepraten!

Meer informatie

Wilt u weten hoe Amsterdammers met een licht verstandelijke beperking de stad ervaren? Welke ideeën zij hebben voor verbeteringen? Neemt u dan contact op met Daan Stremmelaar (coördinator Adviesraad LVB) op 06 20 30 77 02 of via ​​​​​​de e-mail.